Vi har pratat lite om de olika processerna med kalldragning, hur du hittar återförsäljare för stångstål och varför man ska välja kalldraget stångstål framför varmvalsat stål. Men hur marknadsförs egentligen kalldraget stål? Och är det en produkt som är viktig för återförsäljarna och leverantörerna? Vi försöker i denna artikel svara på dessa frågor och går även in lite på det kalldragna stålets användningsområden.

Stor marknad i Spanien

Även om det finns många svenska återförsäljare och leverantörer som levererar kalldraget stål finns en av de största marknaderna i Spanien. Några av de ledande tillverkarna i Spanien för denna typ av stångstål är Losal S.A och Nueva Incal S.A. De är systerföretag och de specialiserar sig främst på rund och plattstång samt 4K och 6K. Som svensk producent är det förstås viktigt att ha goda relationer med de spanska företagen och satsa på långvariga samarbeten. Om man lyckas med det kan man i så fall stärka sin position på den svenska marknaden. Vi ser flera tillfällen då stål fraktas från Spanien hela vägen upp till Sverige. Sonnebring är ett svenskt företag som 2011 blev agent för just dessa tre företag.

Den svenska stålmarknaden har inte alltid varit på topp. Till exempel fick SSAB år 2008 sparka 1 300 av sina anställda för att spara pengar. De reparerade dock sitt misstag några år senare när de köpte upp sin finska konkurrent Rautaruukki. Genom att inleda ett samarbete med andra länder som till exempel Spanien sitter man inte lika löst och kan också ta hjälp utifrån. De företag som vi har nämnt ligger i Bilbao och har en kapacitet på ungefär 100 000 ton stål. De har båda lagerhållning av olika typer av kalldraget stål.

Hur man använder kalldraget stål

Om du vill veta fördelarna med kalldraget stål och vad som är specifikt för just denna typ av stål kan du göra det i en annan artikel här på hemsidan. Kalldraget stångstål har många olika typer av användningsområden och det används till exempel när man ska göra någon form av massproduktion av detaljning. Det kan bland annat handla om borrning, svarvning, gängning eller fräsning. Det som verkligen uppskattas med det kalldragna stålet är att den har en skärbarhetshöjande effekt som blir hos materialet i samband med själva kalldragningen.

I vissa fall när man använder kalldraget stål kan man ersätta moment som smide, fräsning och gjutning. Det handlar oftast om kolstål eller rostfritt stål. Du hittar denna typ av stål i olika typer av fordon, truckar, hästskor och lantbruksmaskiner. Chansen är alltså hög att du har kommit i kontakt med kalldraget stål utan att du har varit medveten om det. Det kommer alltså alltid finnas en marknad för kalldraget stål såväl utomlands som i Sverige.