Om du vill köpa eller veta mer om kalldraget stål kanske du undrar mer om själva kalldragningsprocessen. Det är en slags formningsmetod där ett ämne av metall, till exempel stål dras genom en speciell form. Det finns två olika typer av kalldragningar, plåt räknas som en egen variant och rör, tråd och stål en annan. Kalldragning gör man för att öka materialets längd och samtidigt minska dess tvärsnittyta. När man utför en kalldragning så arbetar man normalt i rumstemperatur.

De olika processerna

När man pratar om kalldragning pratar man om fyra olika processer. Det baseras på vilken profil som tvärsnittet som det färdiga stålet eller produkten ska ha. Man använder alltså olika metoder och olika verktyg. Nedan kan du läsa mer om hur de olika processerna går till.

Tråddragning

Träddragning har används under en väldigt lång tid. Det betyder att materialet dras igenom en hel serie med olika formar som minskar i storlek. Tråddragning sker alltid i något som kallas för dragmaskin eller dragbänk och dessa är försedda med något som kallas för dragtrummor som roterar. Om det handlar om en tunnare tråd kan man behöva göra ytterligare arbete innan man gör den slutliga kalldragningen.

Stångdragning

En stor skillnad på stänger och stavar som kalldras är att de inte kan lindas efter att de har bearbetats vilket är en stor skillnad från plåt och tråd. Därför använder man alltid raka dragningsbänkar vid den här typen av kalldragning. Om arbetsttrycken är upp till cirka 30 meter använder man något som kallas för kedjedrivna dragningsbänkar. Om det rör sig om kortare arbetstrycken kan man istället använda en hydraulcylinder. Man kan endast begränsa tvärsnittet till mellan 20 % och 50 % annars går det inte att använda materialet efter kalldragningen. Det är också möjligt att skapa en specifik storlek eller form genom att använda lite mindre formar. Man kan också behöva använda en så kallad anlöpning vilket är en process som sänker hårdheten. En anlöpning är gjort av härdat stål.

Rördragning

Rördragning är en process som påminner väldigt mycket om den ovan, alltså stångdragning. Det som skiljer är att det metallstycket som finns i början är i form av ett rör. Rörets syfte är att det ska ge en bättre ytfinish. Det är också ett sätt att få en mer precis måttolerans. Det är en bra process om man vill tillverka rör av hög kvalitet. Denna typ av kalldragning gör också att hållfastheten blir hög vilket är ett stort plus i kanten. Detta är en väldigt mångsidig process och därför är den perfekt både för mindre och större produktioner.

Plåtdragning

Den sista processen kallas för plåtdragning när ett metallstycke dras genom en form som är väldigt lik den form som man vill att den slutgiltiga produkt ska ha. Det är viktigt att ta hänsyn till trycket.